Quán triệt các văn bản, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty về Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy EVN, Đảng ủy TCT

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty thay mặt Đảng ủy quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy EVN; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy; rà soát chính trị nội bộ và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 luôn nhận thức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thông qua đại hội đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động để thực hiện tốt có hiệu quả kế hoạch Đại hội các cấp tại Đảng bộ Tổng công ty. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2020. Trước mắt, công tác truyền thông cần phối hợp đồng bộ để tuyên truyền tới mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quyết định đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty.

 


  • Nguyễn Kiên Cường - Công đoàn TCT