Các giá trị Genco1

1. Tầm nhìn
Tổng công ty Phát điện 1 có vai trò hàng đầu trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

2. Sứ mệnh
Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên để sản xuất điện có chất lượng ngày càng tốt hơn.

3. Giá trị cốt lõi
3.1. Chất lượng – Tín nhiệm
EVNGENCO1 tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. EVNGENCO1 cam kết với mọi đối tác sẽ luôn thực thi đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để không ngừng nâng cao sự tín nhiệm.

3.2. Tận tâm – Trí tuệ
EVNGENCO1 mong muốn xây dựng phong cách điển hình của cán bộ công nhân viên (CBCNV) là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao. EVNGENCO1 luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác.

3.3. Hợp tác – Chia sẻ
EVNGENCO1 hoạt động trên phạm vi rộng lớn, không ngừng mở rộng và vươn xa. Do đó, EVNGENCO1 coi trọng sự hợp tác hài hòa, tôn vinh những giá trị này với mong muốn CBCNV của EVNGENCO1 sẽ luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết được mọi vấn đề của hệ thống, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công, tiến bộ của EVNGENCO1, của mỗi thành viên trong Tổng công ty và các đối tác của EVNGENCO1.

3.4. Sáng tạo – Hiệu quả
Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của EVNGENCO1.
EVNGENCO1 luôn tạo ra môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa EVNGENCO1 trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất điện tại Việt Nam.


  • 16/03/2018 03:26