Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong sự phát triển bền vững của EVNGENCO1

Ngày 30/12/2019, Đảng Ủy Tổng công ty phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị vịnh dự được đón Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tham dự và chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN và Đ/c Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 chủ trì hội nghị 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Văn Sinh– UV BTV thay mặt BCH trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, bên cạnh công tác chính trị, Đảng ủy EVNGENCO1 đã đạt được những kết quả trong công tác chuyên môn như sau: Trong 6 tháng mùa khô, bằng các nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, toàn Tổng công ty đã thực hiện được 19.589 triệu kWh, đạt 102% kế hoạch 6 tháng và 52,6% kế hoạch năm. Trong đó NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 4.510 triệu kWh, đạt 114,3% kế hoạch mùa khô được EVN giao. Tính đến hết 11 tháng năm 2019 chỉ đạo toàn Tổng công ty sản xuất được 34.580 triệu kWh bằng 92,9% kế hoạch năm. Trong đó NMNĐ Duyên Hải 3 đã vượt kế hoạch EVN giao (7.739/6.872 triệu kWh, đạt 112,6%); Dự kiến cả năm 2019, Tổng công ty sẽ phấn đấu phát khoảng 37 tỷ kWh, vượt kế hoạch giao; Trong đó, Công ty mẹ khoảng 27 tỷ kWh. Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận: Ước tính kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty mẹ EVNGENCO1 có lợi nhuận trong SXKD, mặc dù do tình hình thủy văn năm 2019 rất bất lợi nên lợi nhuận SXKD điện khó đạt được chỉ tiêu kế hoạch. Đối với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, Khối thủy điện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất và chỉ tiêu vận hành ổn định tin cậy; Khối nhiệt điện đảm bảo hoàn thành về chỉ tiêu điện tự dùng; phấn đấu tăng các chỉ tiêu về vận hành ổn định, tin cậy và giảm suất hao nhiệt.

Đặc biệt, EVNGENCO1 đã  thực hiện tốt việc chuyển đổi mô hình Tổng công ty, kiện toàn mô hình HĐTV và đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2019 theo Nghị Quyết số 532/NQ- HĐTV ngày 29/11/2018 và Công văn số 6410/EVN-TC&NS ngày 06/12/2018; Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, điều động, luân chuyển Lãnh đạo các Ban của Tổng công ty; Lãnh đạo tại các Đơn vị trực thuộc; Người đại diện vốn tại các CTCP bước đầu hoạt động hiệu quả. Đối với công tác sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn, EVNGENCO1 đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiện toàn mô hình theo Quyết định 146/QĐ-EVN ngày 22/5/2018 (Quyết định 146)...

Trong công tác xây dựng Đảng, EVNGENCO1 cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai đúng kế hoạch.Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Bước sang năm 2020, Đảng ủy EVNGENCO1 đưa ra mục tiêu mục tiêu chính gồm: Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ Tổng công ty phát điện 1, ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ Tổng công ty năm 2019,chỉ ra các hạn chế, tồn tại trong hoạt động cần phải khắc phục trong thời gian tới; và các ý kiến chỉ đạo để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy EVN, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó bí thư để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2020. Thay mặt Đảng ủy EVNGENCO1, ông Khoa cũng đề đạt nguyện vọng được  Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho Đảng bộ TCT hoạt động có hiệu quả và ngày một vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, nhằm ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty đã trao quyết định khen thưởng đối với các tổ chức Đảng viên.

Phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy EVNGENCO1:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tổ chức triển khai kịp thời các Chỉ thị Nghị quyết chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng cấp trên. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tạo động lực đảm bảo công tác lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Các nhiệm vụ cơ bản: Lãnh đạo Tổng công ty đảm bảo các điều kiện về sửa chữa bảo dưỡng, cung ứng nhiên liệu để vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống. Tham gia và đóng góp tích cực để phát triển và hoàn thiện thị trường bán điện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các dự án đầu tư nguồn điện đang triển khai. Đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tiếp tục triển khai nghiên cứu và đầu tư các dự án nguồn điện mới. Hoàn thành công tác Cổ phần hóa theo kế hoạch đã được duyệt. Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững Tổng công ty Phát điện 1, hướng tới mô hình công ty cổ phần đại chúng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, các nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của từng đơn vị và toàn Tổng công ty.

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)