Lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 1

 Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực
  • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện
  • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, thí nghiệm điện;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
  • Đào tạo và phát triền nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sữa chữa thiết bị nhà máy điện.

Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

  • Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;
  • Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng
  • Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật.


  • 02/04/2018 10:35