Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Đảng bộ EVNGENCO1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất

Ngày 22/6/2020, ông Nguyễn Quang Cương – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban với nhiều nội dung quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Cương chủ trì phiên họp

Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ nhiệm ủy ban. Kết quả, ông Nguyễn Kiên Cường – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty đã trúng cử Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phiên họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Quang Cương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và rà soát Chương trình công tác trong năm 2020. Trên cơ sở đó, Ủy ban đã vạch ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng sẽ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn nữa thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm mục tiêu đảm bảo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quy định, Quy chế, Kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.


  • Thu Hà (VP)