Thông báo thi tuyển Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất phụ trách công tác sửa chữa bảo dưỡng theo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- Là cán bộ viên chức lao động (CBVCLĐ) trong quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban của Tổng công ty; các nhân sự khác trong Tổng công ty nếu có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

Đối với CBVCLĐ trong danh sách quy hoạch chức danh thi tuyển đã được Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-EVNGENCO1 ngày 02/5/2019 phải tham gia thi tuyển, nếu không tham gia thi tuyển mà không có lý do chính đáng sẽ bị loại khỏi danh sách quy hoạch.

Trường hợp CBVCLĐ trong nguồn quy hoạch chức danh thi tuyển nếu không tham gia dự thi phải có Đơn gửi về Tổng công ty nêu rõ lý do không tham gia dự thi và có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị.

2. Yêu cầu tuyển dụng

2.1. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Nhiệt, Điện, Tự động hóa, Cơ khí hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Tiếng Anh trình độ tương đương A2 trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ chuyên môn.

2.2. Về năng lực

- Hiểu biết sâu rộng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công việc.

- Hiểu rõ về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng công ty, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, các quy chế, quy định hiện hành trong Tổng công ty có liên quan đến công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, quản lý vật tư thiết bị nhà máy điện;

- Hiểu rõ tổ chức hoạt động kinh doanh, chiến lược và các định hướng phát triển của Tổng công ty.

- Hiểu rõ về chuyên môn liên quan ngành điện và các quy định của Tổng công ty có liên quan.

- Biết cách tổ chức, điều phối công việc trong nhóm, phát huy trí tuệ của cán bộ, chuyên viên, đáp ứng yêu cầu, đề nghị của các đơn vị;

- Kỹ năng độc lập phân tích và xử lý vấn đề;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

2.3. Về Kinh nghiệm

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 02 năm về lĩnh vực quản lý vận hành hoặc quản lý bảo dưỡng sửa chữa (tối thiểu là phó quản đốc phân xưởng tại các Nhà máy điện).

- Đã tham gia công tác lập kế hoạch đại tu nhà máy điện.

2.4. Các yêu cầu khác

- Có thành tích trong công tác: 02 năm liền kề được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên.

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 3 trở lên theo quy định của Bộ Y tế.

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa dài ngày.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể xác minh làm rõ.

3. Hình thức thi tuyển

* Vòng 1: Sơ tuyển Hồ sơ theo tiêu chí thi tuyển.

* Vòng 2: Tổ chức thi viết (chiếm 45% tổng số điểm)

- Thi chuyên môn: Ứng viên dự tuyển phải làm bài thi viết bằng tiếng Việt về kiến thức chuyên môn; kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thi ngoại ngữ Tiếng Anh: kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương trình độ A2

* Vòng 3: Tổ chức thi trình bày đề án (chiếm 50% tổng số điểm)

- Các ứng viên đạt vòng thi viết sẽ được tham gia phần thi trình bày đề án theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển.

- Nội dung đánh giá phần trình bày đề án gồm: (1) Nội dung đề án; (2) Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Điểm ưu tiên đối với ứng viên nữ: 5% tổng số điểm.

4. Quyền lợi và chế độ

- Người trúng tuyển được tiến hành quy trình bổ nhiệm có thời hạn ngay sau khi đạt kết quả thi được cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty thông qua.

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật lao động năm 2012.

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động.

5. Hồ sơ tham gia dự tuyển

5.1. Hình thức ứng tuyển:

Nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở làm việc. Hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đăng ký dự tuyển;

2) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, có ghi nhận xét đánh giá;

3) Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

4) Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (đối với người dự tuyển đủ điều kiện dự thi sau khi sơ tuyển hồ sơ);

6) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú (nếu là đảng viên);

7) Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

8) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kín, bên ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc.

Trường hợp người tham gia dự tuyển không phải là người Cơ quan Tổng công ty thì sau khi sơ tuyển hồ sơ, nếu đủ điều kiện dự thì thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai

5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2020

- Địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1. Điện thoại: 0977.376.669./.


  • Phạm Phương Thảo (VP)