Thành lập Chi hội cựu chiến binh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Ngày 21/7/2020, Hội cựu chiến binh Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức buổi lễ kết nạp hội viên mới và công bố quyết định thành lập Chi hội cựu chiến binh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Tham dự buổi lễ có ông Phùng Văn Sinh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và ông Nguyễn Xuân Phương - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tổng Công ty. Về phía Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn có ông Võ Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Ông Phùng Văn Sinh phát biểu chỉ đạo Chi hội CCB Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Văn Sinh đánh giá rất cao và ghi nhận sự đóng góp tích cực của Hội cựu chiến binh vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty, đồng thời chúc mừng và chào đón 09 hội viên mới và Chi hội cựu chiến binh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã được thành lập, trực thuộc Hội cựu chiến binh Tổng công ty.

Qua hơn một năm xây dựng và phát triển, Hội cựu chiến binh Tổng công ty Phát điện 1 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường đoàn kết, chăm lo xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cựu chiến binh, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái thủ địch, tích cực tham gia chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy chế giám sát, phản biện xã hội. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham gia vào các dự thảo văn kiện đã góp phần đảm bảo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trao hoa chúc mừng Chi hội trưởng và Chi hội phó Chi hội CCB Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Việc thành lập Chi hội cựu chiến binh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thể hiện sự quan tâm của Tổng công ty, đáp ứng kịp thời nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi cho anh em đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đứng trong hàng ngũ cựu chiến bính Việt Nam để tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Ông Võ Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn kỳ vọng các hội viên của Chi hội sẽ là tấm gương sáng trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sáng tạo cùng phối hợp với lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại buổi lễ, ông Trần Doãn Hùng được chỉ định làm Chi hội trưởng Chi hội CCB Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Chi hội phó là ông Trương Thanh Sơn.

Hội cựu chiến binh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và các đại biểu tham dự buổi lễ


  • Xuân Phương (Hội CCB)