THƯ MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO (Đợt 1 năm 2020)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Công ty cho Tổng công ty về việc tổ chức các chương trình đào tạo như sau (Chi tiết các chương trình đính kèm):

TT

Nội dung/Chương trình đào tạo

A

Đào tạo tập trung

1

Lấy mẫu, phân tích các số liệu của than cho các đơn vị nhiệt điện.

2

Bảo vệ tua bin, chẩn đoán các lỗi tua bin và thiết bị phụ

3

Kiểm tra, tháo lắp và căn chỉnh tuabin hơi

4

Đào tạo cài đặt, cấu hình máy tính Server, Ovation Process Historian, các máy OPC, lập trình máy tính EDS được sử dụng trong hệ thống Ovation

5

CND – Certified Network Defender (Bảo vệ hệ thống mạng máy tính)

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế - Dự toán xây dựng công trình

7

Đào tạo công nghệ BIM (Building Information Modeling) áp dụng trong hoạt động xây dựng, quản lý vận hành công trình (khóa 2)

8

Đào tạo, tập huấn  cho các CB làm công tác BVMT và Lãnh đạo TCT, Đơn vị phụ trách công tác BVMT

9

Đào tạo nâng cao năng lực phục vụ thị trường VWEM

10

Đào tạo công tác đàm phán giá điện cho các NMĐ quyết toán vốn đầu tư

11

Bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài trên báo

12

Kỹ năng truyền thông và quan hệ công chúng

13

Bồi dưỡng kiến thức chung về công tác văn thư, lưu trữ

14

Đào tạo nghiệp vụ lập HSCV, chỉnh lý tài liệu cho các đơn vị thuộc EVNGENCO1

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm

B

Đào tạo Cơ quan Tổng công ty

1

Đào tạo an toàn thông tin

2

Huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan TCT

3

Đào tạo các kỹ năng hành chính (kỹ năng lập kế hoạch xử lý công việc, kỹ năng xây dựng slide và thuyết trình,...)

4

Đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh cho CBCV Cơ quan Tổng công ty

  1. Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
  • Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.
  1. Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 29/02/2020.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.

Chi tiết mẫu bản chảo già và các chương trình đào tạo tại đây