THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Tổng công ty Phát điện 1 xin gửi thông về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Phát điện 1 và các doanh nghiệp EVN tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

Tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGenco1) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

 • Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

 • Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương

 • Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

 • Số lượng quyền mua cổ phần đưa ra đấu giá: 1.200.000 quyền mua

 • Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.200.000 quyền mua

 • Giá khởi điểm: 6.202 đồng/quyền mua

 • Thông tin về quyền mua cổ phiếu:

 • Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu

 • Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 140% (5 quyền mua sẽ được mua 7 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

 • Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 • Thời gian: từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 12h00 ngày 17/12/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

 • Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Chậm nhất 12h00 ngày 18/12/2018

 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Thời gian và địa điểm đấu giá:

 • 8h30 ngày 19/12/2018, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

 • Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 20/12/2018 đến 16h00 ngày 25/12/2018

 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 26/12/2018

Hồ sơ quy chế đầu giá: xem tại đây 


 • Phạm Phương Thảo (VP)