TBMT gói thầu Xử lý chất thải nguy hại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Mua sắm Hệ thống giám sát online phân tích mẫu dầu, sắc tố khí máy biến thế chính Đồng Nai 4

Công ty Thủy điện Đồng Nai

06/01/2020 13:42

06/01/2020 13:42

21/01/2020 09:00

2 Mua sắm xe ô tô 10 chỗ đưa đón CBCNV Công ty Thủy điện Đồng Nai 04/02/2020 13:54 04/02/2020 13:54 14/02/2020 14:00

3

Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai

20/02/2020 13:19

20/02/2020 13:19

25/02/2020 14:00

3

Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai

21/02/2020 09:36

21/02/2020 09:36

02/03/2020 10:00

4

Phòng chống mối khu vực Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và văn phòng Bảo Lộc Công ty Thủy điện Đồng Nai

25/02/2020 13:41

25/02/2020 13:41

28/02/2020 14:00

5

Mua sắm Công cụ, dụng cụ phục vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/02/2020 13:21 27/02/2020 13:21 05/03/2020 14:00
6 Mua bảo hiểm (BHDS và BH vật chất) cho các loại phương tiện vận chuyển Công ty Thủy điện Đồng Nai 13/03/2020 15:25 13/03/2020 15:25 18/03/2020 15:30
7 Cung cấp dịch vụ bảo vệ Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 10:41 16/03/2020 10:41  26/03/2020 15:30
8 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ và bảo trì, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 - 14:27 16/03/2020 - 14:27 26/03/2020 - 15:00
9 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ và bảo trì, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/03/2020 - 13:50 18/03/2020 - 13:50

28/03/2020 - 15:00

10 Mua sắm vật tư, thiết bị CNTT - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 13:22 16/03/2020 13:22 26/03/2020 14:00
11 Sửa chữa Hợp bộ thử nghiệm đo độ ẩm và độ tinh khiết khí SF6 Công ty Thủy điện Đồng Nai 12/03/2020 13:24 12/03/2020 13:24 17/03/2020 15:00
12 Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai 03/03/2020 08:32 03/03/2020 08:32 06/03/2020 10:00
13 Sửa chữa Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha đa chức năng Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2020 14:42 28/02/2020 14:42 04/03/2020 15:00
14 Mua sắm vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 20/03/2020 09:16 20/03/2020 09:16 30/03/2020 10:00
15 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/03/2020 13:41 30/03/2020 13:41 09/04/2020 14:00
16 Đánh giá tác động môi trường định kỳ (ĐTM) quan trắc nước mặt hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/03/2020 14:59 30/03/2020 14:59 03/04/2020 15:00
17 Đánh giá suy giảm sản lượng điện NMTĐ Đồng Nai 3 Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/03/2020 16:18 31/03/2020 16:18 22/04/2020 15:30
18 Cung cấp vật tư, thiết bị CNTT phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/04/2020 08:55 07/04/2020 08:55 17/04/2020 10:00
19 Cung cấp vật tư, thiết bị Điện phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/04/2020 13:21 07/04/2020 13:21 17/04/2020 14:00
20 Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 09/04/2020 08:42 09/04/2020 08:42 20/04/2020 10:00
21 Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/04/2020 08:22 10/04/2020 08:22 20/04/2020 09:00
22 Cung cấp VTTB điện phục vụ xử lý tụt thanh dẫn Stator Tổ máy H1 - NMTĐ Đồng Nai Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/04/2020 13:26 10/04/2020 13:26 21/04/2020 10:00
23 Lưu trữ và chỉnh lý tài liệu tại Công ty Thủy điện Đồng Nai Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/04/2020 - 17:24 12/05/2020 - 15:00 12/05/2020 - 15:00
24 Thuê máy thi công thực hiện công tác SCL đường hầm dẫn nước ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 19/05/2020 09:47 19/05/2020 09:47 29/05/2020 10:00
25 Mua sắm trang phục BHLĐ năm 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/05/2020 08:13 29/05/2020 08:13 03/06/2020 09:00
26 Mua sắm trang phục công sở năm 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 17/06/2020 14:48 17/06/2020 14:48 24/06/2020 15:00
27 Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2020 09:11 30/06/2020 09:11 03/07/2020 10:00
28 Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Công ty Công ty Thủy điện Đồng Nai 26/06/2020 08:53 26/06/2020 08:53 01/07/2020 10:00
29 Nạo vét kênh dẫn Cửa nhận nước Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/06/2020 - 14:42 27/06/2020 - 14:42 07/07/2020 - 15:00
30 Thử nghiệm và kích hoạt bộ ổn định công suất PSS các tổ máy phát điện NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2020 13:27 30/06/2020 13:27 10/07/2020 14:00
31 Tư vấn Lập PA ứng phó với tình huống khẩn cấp NMTĐ Đồng Nai 3 Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 04/09/2020 - 14:17 04/09/2020 - 14:17 24/09/2020 - 15:00
32 Xử lý chất thải nguy hại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 21/08/2020 13:21 21/08/2020 13:21 26/08/2020 14:00
33 Bảo trì định kỳ thang máy NM Đồng Nai 3,4, nhà ở cho CBCNV quản lý vận hành VP 254 Trần Phú - Bảo Lộc Công ty Thủy điện Đồng Nai 05/08/2020 14:36 05/08/2020 14:36 10/08/2020 15:00
34 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 2 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/08/2020 14:45 31/08/2020 14:45 10/09/2020 15:00
35 Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 2 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 03/09/2020 13:27 03/09/2020 13:27 08/09/2020 15:00
36 Sửa chữa máy siết bu lông thủy lực Công ty Thủy điện Đồng Nai 09/10/2020 08:00 09/10/2020 08:00 14/10/2020 10:00
37 Cắt cỏ chống cháy mùa khô, nạo vét mương rãnh Nhà máy Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 09:23 23/10/2020 09:23 03/11/2020 10:00
38 Khắc phục sự cố do mưa bão Công trình Thủy điện Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 14:58 23/10/2020 14:58 03/11/2020 15:00
39 Sửa chữa hư hỏng đường vận hành đi cơ mái đào Cửa nhận nước Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 15:29 23/10/2020 15:29 03/11/2020 15:30


  • Phạm Văn Phi
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét