Phối hợp giữa Chuyên môn và Công đoàn là nền tảng thực hiện thành công mục tiêu lớn của EVNGENCO1 năm 2021

Ngày 18/01/2021, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 năm 2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh (Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1) và ông Trần Doãn Thành (Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty) đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Năm 2020, bên cạnh những nhiệm vụ phối hợp thường xuyên, Tổng giám đốc và BCH Công đoàn TCT đã phối hợp triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 ban hành kèm theo Kế hoạch liên tịch số 03/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 11/02/2020.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Tổng công ty và đơn vị được tuyên truyền đến người lao động; các phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động thường xuyên đã tạo không khí hăng hái phấn khởi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, ĐTXD của Tổng công ty, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Các hoạt động văn hoá thể thao được tổ chức từ cơ sở đến cấp Tổng công ty.

Công tác an sinh xã hội cũng được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Năm qua, Tổng công ty đã xây nhà tình nghĩa, ủng hộ hỗ trợ tới người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ảnh hưởng thiên tai bão lũ miền Trung đối với các địa phương trên địa bàn các đơn vị trực thuộc đóng quân tạo niềm tin và sự gắn kết giữa doanh nghiệp và địa phương.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tham gia giám sát các hoạt động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); phối hợp cùng chuyên môn tiếp tục tổ chức và tổng kết cuộc thi tìm hiểu ATVSLĐ trên mạng internet. Về công tác thực hiện quy chế cơ sở được phối hợp tốt và có hiệu quả, tổ chức thành công Hội nghị NLĐ bất thường lấy ý kiến về Phương án sử dụng lao động và tiêu chí lao động giỏi, chuyên gia giỏi để có ưu đãi khi CPH Công ty mẹ -Tổng công ty Phát điện 1. Các kiến nghị về quyền lợi ích hợp pháp của Người lao động đã được BCH Công đoàn Tổng công ty phản ánh kịp thời tới Tổng giám đốc và được trả lời giải quyết thỏa đáng công khai tại các Hội nghị giao ban thường kỳ và các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của TCT.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa TGĐ và BCH Công đoàn Tổng công ty năm 2020

Bàn về kế hoạch năm 2021, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị đảm bảo SXKD và ĐTXD với chủ đề ”Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và cổ phần hóa Tổng công ty năm 2021, theo đó đề nghị Công đoàn Tổng công ty phối hợp bộ phận truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người lao động vì mục tiêu chung của Tổng công ty.

Nhất trí với ý kiến trên, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn đến từng người lao động, đặc biệt làm cho người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình từ đó phát huy năng lực trong việc thực hiện mục tiêu lớn của Tổng công ty.

Nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong năm 2021 được thông qua tại Hội nghị:

1. Tăng cường việc giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất, giảm thiểu tai nạn giao thông, cải thiện môi trường làm việc. Tiếp tục thực hiện cuộc thi “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng internet”; Tổ chức phát động phong trào thi đua ”Xanh - Sạch - Đẹp” trong Tổng công ty;

2. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và thực thi văn hoá doanh nghiệp, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; Tổng công ty tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo đúng quy định;

 3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ công nhân viên về chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ luật lao động 2019, Luật Công đoàn sửa đổi; tiến trình cổ phần hoá và kế hoạch hoạt động của TCT. Đặc biệt tập trung tuyên truyền các hoạt động thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ TCT, Công đoàn Điện lực Việt Nam; và chủ đề năm 2021 của Tập đoàn “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của TCT năm 2021;

5. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đối với CNVC, người lao động trong TCT và các hoạt động từ thiện khác. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao, Hội thi VHDN, Lễ biểu dương CNLĐ giỏi tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2021.