Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

Tên đơn vị: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Địa chỉ: Km 11, đường 513, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0373-2613456         Số fax: 0373-2613333

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được thành lập ngày 21/10/2013, với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và mua sắm thiết bị Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Với tổng mức đầu tư là 22.260 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Nghi Sơn. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 03/7/2010, tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia ngày 27/6/2013, tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia ngày 07/10/2013.

Với công suất 600 MW, sản lượng điện hàng năm là 3,6 tỷ kWh, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn và kinh tế cho khu vực Bắc Trung bộ, góp phần phát triển kinh tế cho vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 27/12/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao Chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, thuộc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Tổng Công ty Phát điện 1.

Ngày 11/01/2018, Tổng Công ty phát điện 1 đã ban hành Quyết định thành lập Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.