Công ty Thủy điện Đại Ninh

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

Địa chỉ: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2007.

-  Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với công suất 300 MW, sản lượng điện trung bình 928 triệu kWh/năm.

-  Hàng năm, bổ sung khoảng 770 triệu m3 nước từ lưu vực sông Đồng Nai sang lưu vực sông Lũy để tưới và cấp nước cho tỉnh Bình Thuận.