Công ty Thủy Điện Bản Vẽ

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất nước cùng hệ thống sông ngòi dày đặc. Những con sông đều bắt nguồn từ "mái nhà" Trường Sơn với nhiều bậc thang, có độ dốc cao tạo ra những dòng thác, lũ hung dữ, đe doạ cuộc sống của người dân về mùa mưa bão, nhưng đây cũng chính là tiềm năng to lớn để phát triển thuỷ điện.

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 2011 bởi Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện nay Công ty đang trực tiếp quản lý vận hành dự án Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ với 2 tổ máy có tổng công suất 320 MW, sản lượng điện bình quân trên 1 tỷ kWh/ năm. Thuỷ điện Bản Vẽ là công trình thuỷ điện đa mục tiêu: phát điện hoà lưới điện quốc gia và cho nước bạn Lào, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả. Hồ chứa nước có diện tích lưu vực lớn - 8.700 km2, dung tích chứa 1.700 triệu m­3 góp phần điều hoà được khí hậu tiểu vùng; cải thiện môi trường, môi sinh và phát triển du lịch, vận tải và nuôi trồng thủy sản, mang lại nhiều đổi thay cho nhân dân vùng dự án. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án: Thủy điện Quảng Trị 64 MW, Thủy điện Nậm Mô 18 MW, Thủy điện Nậm Nơn 20 MW, mở đầu cho việc xây dựng một số công trình thuỷ điện khác trong tương lai. 

Mục tiêu của Công ty Thủy điện Bản vẽ là phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững, có vị thế vững chắc trong ngành điện Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, Công ty sẽ kiên trì thực hiện tiếp những bài học đã từng áp dụng thành công trong nhiều năm qua. Đó là: Đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt, kỉ cương- kỉ luật; chú trọng nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa EVN, gắn lợi ích công ty với lợi ích cộng đồng.