Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tên đầy đủ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84) 0294 3923222                   Fax: (+84) 0294 3923243

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015, có nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý vận hành các nhà máy Nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Tính hết năm 2017, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt gần 16 tỷ kWh; tổng doanh thu gần 21.142 tỷ đồng, lợi nhuận 3.732,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các tỉnh, thành phía Nam; giảm áp lực truyền tải cao trên đường dây 500 kV Bắc – Nam.

Đồng thời, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải còn tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho các tổ máy; tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường xung quanh nhà máy; tạo việc làm cho người dân trong khu vực cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận.