Công ty ĐHĐ tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020

Ngày 23/06/2020, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 dưới dự chủ trì của Tổng giám đốc Lê Văn Quang và Chủ tịch Công đoàn Diệp Chí Hiếu.

TGĐ Lê Văn Quang chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, 160 đại biểu đại diện cho 174 đoàn viên Công đoàn được bầu chọn từ các đơn vị cơ sở đã nghe ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, mặc dù tình hình thuỷ văn không thuận lợi nhưng Công ty đã nỗ lực phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và các cơ quan liên quan thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để vận hành phát điện kết hợp với cấp nước cho hạ du. Kết quả, Công ty đã sản xuất được 2.669,8 triệu kWh, đạt 100,18% kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận đều đạt vượt chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, Công ty đã bình chọn và công nhận 226 lao động tiên tiến, 20 tập thể lao động tiên tiến và 01 cá nhân xuất sắc nhất Công ty trong năm 2019.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Báo cáo đã nêu ra những hạn chế, tồn tại trong năm 2019, từ đó đề ra các chỉ tiêu và giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, các giải pháp liên quan đến công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tính sẵn sàng của các tổ máy và an toàn cho hệ thống công trình kết hợp với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; tăng cường chất lượng đào tạo, nâng cao năng suất lao động; tăng cường phối hợp với Nhà thầu và Tư vấn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim… được đặc biệt chú trọng.

Ông Đỗ Minh Lộc - Phó TGĐ trình bày Báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày Báo cáo thu chi Quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tình hình trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn năm 2019 và Quý I/2020. Các số liệu trình bày rõ ràng, cụ thể đã cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi của người lao động tại Công ty ĐHĐ.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng trình bày báo cáo

Cũng trong Hội nghị, Ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo về kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị cũng như việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động và kết quả đối thoại định kỳ. Hội nghị người lao động cấp cơ sở được tổ chức thành công, người lao động đã tích cực thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt được các chỉ tiêu SXKD, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bên cạnh các đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định đang áp dụng tại Công ty phù hợp với pháp luật và quy định trong ngành điện.

Ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

Trong thời gian thảo luận đóng góp ý kiến, Đoàn chủ tịch và người lao động đã đối thoại, trao đổi ý kiến rất sôi nổi. Ngoài những ý kiến đưa lên từ Hội nghị cấp cơ sở được Đoàn chủ tịch giải đáp một cách công khai, dân chủ, người lao động còn tích cực đóng góp nhiều ý kiến khác liên quan đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc, đào tạo nguồn nhân lực…Tất cả các ý kiến của người lao động được Đoàn Chủ tịch giải đáp thoả đáng và ghi nhận vào Biên bản Hội nghị.

Nhân dịp Hội nghị người lao động, Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn đã trao Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2019 cho các tập thể và cá nhân trong Công ty.

Ông Lê Thành Cẩm - Phó phòng HCLĐ - đọc các Quyết định trao các danh hiệu thi đua

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện PXVH Hàm Thuận - Đa Mi đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đại diện P.HCLĐ đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Kỹ sư trẻ tham gia góp ý tại Hội nghị

Khen thưởng các tập thể Lao động tiên tiến

Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2019


  • Nguyễn Lê Minh (ĐHĐ)