Công đoàn EVNGENCO1: Các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Để kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trên khắp cả nước có rất nhiều hoạt động, phong trào thi đua… được tổ chức. Hòa chung trong không khí đó, các cấp Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện này.

Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, tăng cường công tác chăm lo đời sống, tinh thần, động viên người lao động (NLĐ). Công tác tuyên truyền tới NLĐ được Công đoàn các cấp triển khai với nhiều hình thức hoạt động đổi mới, phong phú như: tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi; nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm gắn bó với đơn vị với EVNGENCO1 và xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng trong đội ngũ đoàn viên NLĐ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của EVNGENCO1. Công đoàn EVNGENCO1 đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 

Công đoàn Tổng công ty tổ chức thăm hỏi các tập thể người lao động tại Công đoàn cơ sở, tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng gặp mặt cán bộ Công đoàn. 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc EVNGENCO1 đã tổ chức Đại hội thành công nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ Công đoàn. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã triển khai và dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022 theo đúng kế hoạch. , vận động người lao động tích cực tham gia giai đoạn 2 Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, vận động công đoàn viên và người lao động tích cực tham gia cuộc thi chuyển đổi số năm 2022 trên internet.

Đại hội Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

CĐ EVNGENCO1 thăm hỏi đoàn viên người lao động đang trực vận hành tại Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra. Công đoàn Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.

Ngày 28/7/1929, Hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất họp tại trụ sở của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ số 15 Hàng Nón, Hà Nội đã thông qua chương trình, điều lệ và phương hướng hoạt động của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và bầu ra Ban Chấp hành lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh phụ trách. Đại hội quyết định xuất bản Báo Lao động làm cơ quan thông tin, tuyên truyền và tạp chí “Công hội Đỏ” làm cơ quan lý luận truyền bá quan điểm, chủ trương của Công hội Đỏ trong giai cấp công nhân. Năm 1983, Đại hội V Công đoàn Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã từng trải qua khá nhiều lần thay đổi tên tổ chức.

Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo xu hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều biến đổi về cơ cấu số lượng và chất lượng. Nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam chính là xây dựng, thúc đẩy giai cấp công nhân trở thành “Ngọn cờ đầu” trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là lực lượng chủ lực quyết định sự phát triển của kinh tế, xã hội của đất nước. Công đoàn Việt Nam là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Song song với đó, Công đoàn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, tổ chức các hoạt động tài chính, đối ngoại.

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, được xem là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam qua 93 năm xây dựng và phát triển, mỗi chúng ta có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam và các Công đoàn cơ sở qua các thời kỳ Cách mạng. Từ truyền thống đó nhắc nhở mỗi người tự vươn lên phát huy vai trò làm chủ, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp. Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn viên CNVCLĐ tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí, năng động sáng tạo, phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.


  • Việt Hà - VPCĐ