Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Sáng ngày 14/11/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh Trà Vinh do Ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Lê Minh Tân – Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Văn Tám – Giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Văn Quyển – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Đặng Văn Điền – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Vũ Hồng Dương – Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Vương Hải Khoa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh; phóng viên Đài truyền hình Trà Vinh và chuyên viên các Sở, Ban ngành của tỉnh.

Ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Tại buổi làm việc, ông Âu Nguyễn Đình Thảo – Phó Giám đốc đại diện lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội của đơn vị.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, tổng sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 là 13.572 triệu kWh, đạt 89,88% kế hoạch năm 2019. Hoạt động sản xuất luôn đảm bảo các chỉ tiêu bảo vệ môi trường, nộp ngân sách của tỉnh Trà Vinh đến 31/10/2019 đạt 762 tỷ đồng. Trong 02 tháng còn lại của năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành sản lượng điện được giao.

Ngoài ra Công ty cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Trà Vinh với tỷ lệ người lao động có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Trà Vinh chiếm 52% trên tổng số lao động của Công ty.

Cũng nhân dịp này, Công ty kiến nghị UBND tỉnh và các ban ngành quan tâm tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến việc xuống cấp của hệ thống đường giao thông tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh, sản lượng phát điện của Công ty ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng hàng năm của tỉnh. Ông đề nghị Công ty cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng năm 2019 để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty cũng như góp phần đảm bảo tăng trưởng năm 2019 của tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, ông Âu Nguyễn Đình Thảo – Phó Giám đốc đã bày tỏ cảm ơn ông Đồng Văn Lâm – Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã dành sự quan tâm, giúp đỡ doanh nghiệp. Công ty hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Trà Vinh.


  • Huỳnh Hải