Công ty Thủy Điện Sông Tranh

Có trụ sở chính tại Thành phố trẻ Đà Nẵng, trung tâm kinh tế - chính trị lớn của cả nước tại khu vực miền Trung, Công ty thủy điện Sông Tranh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, công suất 190MW (2 x 95MW). Nhà máy được xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; là dự án đa mục tiêu gồm: bổ sung cho hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện trung bình khoảng 679,6 triệu kWh/năm; chống lũ cho vùng hạ du Nhà máy; và tạo nguồn nước bổ sung vào mùa kiệt đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp, ngăn mặn cho vùng đồng bằng hạ lưu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

Sau 5 năm triển khai xây dựng từ tháng 3/2006, Nhà máy chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 10/2010. Sau hơn 2 năm chính thức được đưa vào vận hành,  Nhà máy đã phát lên lưới điện Quốc gia 1,089 tỷ kWh và nộp thuế cho địa phương 102,857 tỷ đồng, góp không nhỏ vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 Hiện nay, Công ty đang từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành và sửa chữa nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về vận hành an toàn, hiệu qủa Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Trong tương lai, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Công ty sẽ tập trung vào việc thực hiện và phát huy các lợi thế của đội ngũ cán bộ, công nhân viên như: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, công trình điện, thí nghiệm hiệu chỉnh các công trình điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện, giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy điện, cơ khí thủy lực, các công trình xây dựng, công trình đường dây và trạm biến áp, thiết bị điện, thiết bị quan trắc, thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng, công tác chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy thủy điện và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện… cho các đơn vị trong và ngoài ngành Điện.

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, công ty có nhiều lợi thế cũng như cơ hội phát triển thành một đơn vị mạnh của Tổng công ty phát điện 1 trong tương lai.