Công ty Thủy Điện Đồng Nai

Hình ảnh những con đập thủy điện vững chắc bên hồ nước trong xanh tiệp với màu trời xanh biếc trong các bức ảnh này là các đập chính của các nhà máy thủy điện   thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai, có trụ sở chính đặt tại thành phố cao nguyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2011. Ngoài chức năng chính là quản lý vận hành các nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 & 4, Công ty còn có các ngành nghề khác bao gồm: quản lý vận hành bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí; Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Công trình thủy điện Đồng Nai 3& 4 được khởi công xây dựng năm 2004 trên thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (2x90MW) có đập chính cao 107,5m, dài 572m, có sản lượng điện thiết kế bình quân hàng năm khoảng 607 triệu kWh. Kể từ khi chính thức phát điện đến ngày  06/12/2013, sản lượng điện năng lũy kế của nhà máy đã đạt khoảng 845,5 triệu kWh.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 (2x170MW) có sản lượng điện thiết kế bình quân hàng năm đạt 1,1 tỉ kWh. Kể từ khi chính thức hòa lưới điện quốc gia cho tới ngày 06/02/2013, sản lượng điện năng lũy kế của Nhà máy đã đạt trên 1 tỷ kWh điện.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai cam kết thực hiện các nguyên tắc và định hướng, đó là: Huy động, khai thác, sử dụng các nguồn lực thích hợp để chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, cung ứng điện năng an toàn, chất lượng, hiệu quả và liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Thực hiện vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn, đảm bảo môi trường sinh thái; kiểm soát chặt chẽ môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Quan tâm ứng dụng các tiến bộ khoa học về quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động; Duy trì, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001./.