Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Nhắc đến công trình thủy điện đầu tiên ở nước ta chắc hẳn nhiều người đã biết đó chính là nhà máy Thủy điện Đa Nhim (160MW), là nhà máy thủy điện đem lại giá trị kinh tế cao bậc nhất trong hệ thống thủy điện cả nước, thuộc nấc thang trên cùng của hệ thống sông Đồng Nai.

Nhà máy được đưa vào vận hành từ năm 1964. Năm 1994, có thêm nhà máy thủy điện Sông Pha (7,5MW)  được xây dựng để tận dụng nguồn nước sau khi chạy máy Đa Nhim. Năm 2001, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim tiếp quản thêm hai nhà máy thủy điện Hàm Thuận (300MW) và thủy điện Đa Mi (175MW) hình thành nên Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ). Tháng 10 năm 2011 Công ty đã chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần.

ĐHĐ có tổng số 269 CBCNVC, với hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết; máy móc công nghệ hiện đại. Công ty hiện đang vận hành 04 nhà máy thủy điện với 13 tổ máy có tổng công suất 642,5 MW, lớn thứ 4 cả nước về thủy điện chỉ sau Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Ialy, hàng năm hòa lưới điện quốc gia bình quân trên 2,6 tỷ kWh điện.Công ty còn có nhiều năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sửa chữa, bảo trì, cải tạo và thí nghiệm hiệu chỉnh các nhà máy điện, trạm điện, dây chuyền công nghiệp; tư vấn xây dựng nguồn điện, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, hỗ trợ vận hành, đào tạo lực lượng vận hành,...

Ngoài nhiệm vụ phát điện, các hồ chứa thủy điện do ĐHĐ quản lý còn góp phần quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước cho các vùng hạ du, gia tăng lưu lượng dòng chảy đến hồ Trị An trong mùa khô, làm sản lượng cho Nhà máy thủy điện Trị An.

Mục tiêu phát triển mà ĐHĐ đang hướng tới là "Chiều sâu, ổn định và bền vững".  Vì với đặc thù của lĩnh vực thủy điện, những thay đổi về chiều sâu góp phần đem lại những giá trị bền vững cho sự phát triển con người.

Apart from the power generation task, the hydropower storage ponds managed by DHD also play an important role in regulating water sources for lowlands, increasing stream flows running to Tri An Lake in the dry season, creating output for Tri An Hydropower Plant.

Development objectives that DHD is approaching are "Depth, stability and sustainability", because of specific characteristics of hydropower section, changes of depth will contribute a part to bring sustainable value for development of human resource.