Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh tại Phường Hà Khánh, Thành Phố Hạ Long xinh đẹp, vùng có trữ lượng than lớn nhất cả nước, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có vị trí không thể thuận lợi hơn cho việc tổ chức sản xuất và cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có các Cổ đông sáng lập gồm: EVN (80% cổ phần); Tổng Công ty Than Việt Nam; Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, được giao làm chủ đầu tư xây dựng 02 dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 có tổng công suất 1.200 MW, sản lượng là 7,2 tỷ kWh/năm. Nhiệt điện Quảng Ninh có ý nghĩa tăng cường độ tin cậy cấp điện cho khu vực tam giác kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh; giảm vốn đầu tư xây dựng lưới điện 110/220 KV tại khu vực và trở thành một trong các trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh sử dụng công nghệ lò than phun tiên tiến, lắp đặt các thiết bị hiện đại để xử lý môi trường triệt để nhất nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng từ quá trình hoạt động của Nhà máy tới môi trường. Theo thiết kế hệ thống xử lý chất thải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có khả năng xử lý 104,7m3/h, và 3 hệ thống xử lý khí thải: hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống ống khói. Nhà máy đã gắn các thiết bị giám sát thông số môi trường tự động để đo nồng độ khí O­2, CO2, CO, NOx, SOx, bụi của khí thải để từ đó điều chỉnh chế độ cháy và 3 hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

Hiện nay, lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đang vận hành ổn định 2 tổ máy của Dự án Quảng Ninh 1, phấn đấu trong năm 2013 chính thức đưa 02 tổ máy Dự án Quảng Ninh 2 phát điện thương mại và xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh thành nhà máy nhiệt điện kiểu mẫu.