STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 2: Cung cấp sứ xuyên 110kV cho MBT AT4 Nhà máy thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy điện Đại Ninh

21/01/2021 14:37

21/01/2021 14:37

01/02/2021 - 09:00

2

Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/01/2021 15:49 21/01/2021 15:49 01/02/2021 - 11:00
3 Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/02/2021 14:31 17/02/2021 14:31

01/03/2021 09:00

4 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/03/2021 13:39 02/03/2021 13:39 12/03/2021 - 14:00
5 Gói thầu số 6: Cung cấp dầu, mỡ kỹ thuật phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 09:28 05/03/2021 09:28 10/03/2021 - 10:00
6 Gói thầu số 12: Sửa chữa lớn đập phụ số 1 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 13:52 05/03/2021 13:52

15/03/2021 - 14:00

7 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/03/2021 11:13 09/03/2021 11:13 16/03/2021 - 11:30
8 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

 09/03/2021 14:04

09/03/2021 14:04 12/03/2021 - 15:00 
9 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 1/03/2021 13:47 1/03/2021 13:47 22/03/2021 - 09:00
10 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 10:24 15/03/2021 10:24 25/03/2021 - 10:30
11 Gói thầu số 13: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 15:46 15/03/2021 15:46 18/03/2021 16:00
12 Gói thầu số 12: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/03/2021 09:57 22/03/2021 09:57 26/03/2021 10:00
13 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/03/2021 10:29 26/03/2021 10:29 05/04/2021 10:30
14 Gói thầu số 5: Cung cấp board mạch điều tốc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/03/2021 08:52 29/03/2021 08:52 08/04/2021 - 09:00
15 Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31

29/03/2021 13:31

02/04/2021 14:00

16 Gói thầu số 21: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 08:59 30/03/2021 08:59 02/04/2021 15:00
17 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 13:57 30/03/2021 13:57 09/04/2021 - 14:00
18 Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/04/2021 09:53 08/04/2021 09:53 13/04/2021 10:00
19 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/04/2021 14:29 13/04/2021 14:29 23/04/2021 15:00
20 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/04/2021 10:26 14/04/2021 10:26 22/04/2021 10:30
21 Gói thầu số 32: Xử lý sạt lở mái taluy âm đường vào nhà van (đoạn tiếp giáp với đường QL28B) Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:22 16/04/2021 10:22 26/04/2021 10:30
22 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:35 16/04/2021 10:35 26/04/2021 11:00
23 Gói thầu số 8: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:28 16/04/2021 10:28 26/04/2021 10:45
24

Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy

Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31 

29/03/2021 13:31

02/04/2021 - 14:00

25

Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van

Công ty Thủy điện Đại Ninh

8/04/2021 09:53

08/04/2021 09:53

13/04/2021 - 10:00

26
Gói thầu số 27: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021
Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 09:10 22/04/2021 09:10 27/04/2021 14:00
27 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 15:12 22/04/2021 15:12 29/04/2021 16:00
 

Hội nghị có sự tham dự của 86 đại biểu của Công ty Nhiệt điện Uông Bí gồm Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Trưởng các đoàn thể và các đại biểu được bầu từ các đơn vị trong Công ty. Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện Tổng công ty Phát điện 1 tham dự Hội nghị.


Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, sản xuất được 3.840tr.kWh, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2019, trong 6 tháng mùa khô, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 2.168tr.kWh, bằng 102% so với kế hoạch mùa khô Tổng Công ty Phát điện 1 giao; tổng doanh thu hoạt động SXKD điện: 4.786 tỷ đồng. Năm 2021, Công ty phấn đấu sản xuất sản lượng điện đạt 3.802tr.kWh.


Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty yêu cầu Công ty tích cực tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn, tuyên truyền người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động trên mạng internet; tổ chức các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; triển khai Hội nghị tuyên truyền về tác hại bia, rượu; tổ chức hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường kiểm soát, đánh giá các nguy cơ về an toàn vệ sinh lao động”.


          Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận, đề xuất, của các đơn vị sản xuất trong Công ty về công tác kỹ thuật; công tác tiếp nhận than; các giải pháp kỹ thuật...

Hội nghị đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của người lao động về việc bố trí lao động, chế độ của người lao động làm ca, kíp; chế độ công thêm giờ, bồi dưỡng đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ công nhân...


Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty đặc biệt nhấn mạnh: "Để thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao, mỗi CBCNV trong Công ty cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đặc biệt là trình độ vận hành, sửa chữa, từng bước hình thành lực lượng sửa chữa độc lập, tiến tới tách khỏi lực lượng sản xuất điện...."

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất kiến nghị của người lao động một cách thẳng thắn, thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.


Đại biểu tham gia bầu Đoàn đại biểu đi dự Hội nghị NĐLĐ Tổng Công ty

Hội nghị đã bầu đoàn Đại biểu dự Hội nghị Đại biểu Người lao động Tổng Công ty Phát điện 1 và bầu Ban Thanh tra nhân dân. Đồng thời, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các quy định quản lý bộ nội của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng công ty; nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021.


     Đại biểu tham gia bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

 Hội nghị kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao và tin tưởng của tập thể CBCNV Công ty, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, UBND huyện Tương Dương, UBND các xã Lượng Minh, Yên Na và các chủ hồ thủy điện Nâm Nơn, Khe Bố, Chi Khê...

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, mặc dù khu vực miền Trung nói riêng cũng như cả nước nói chung xảy ra ngập lụt trên diện rộng nhưng trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ lại hạn hán rất nghiêm trọng. Lưu lượng nước về hồ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, tổng lượng nước về hồ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm lên đến hơn 40%, tương đương khoảng 1,5 tỉ m3. Diễn biến khí tượng thủy văn trong năm 2020 không thuận lợi khiến Công ty thủy điện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để điều tiết cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt năm 2020 và được các cấp địa phương đánh giá cao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá cao sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vể PCTT & TKCN của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong năm 2020. Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm trong vùng thường xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, giông sét, mưa đá… Các hiện tượng thời tiết này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, thời gian hoạt động ngắn nên rất bị động trong việc phòng tránh.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty phát biểu

Công ty thủy điện Bản Vẽ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, từ đó có sự chuẩn bị kịp thời, chu đáo và thực hiện sớm theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác vận hành hồ chứa  được thực hiện đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó,  Công ty luôn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời tới cán bộ công nhân viên cũng như người dân địa phương qua các cuộc Hội nghị truyền thông PCTT&TKCN,  truyền hình, báo chí, tin nhắn điện thoại, tờ rơi, áp phích...Kết quả năm 2020 đã tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong suốt mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 phát biểu tại hội nghị

Từ kết quả đạt được, năm 2021, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề ra các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho từng CBCNV - NLĐ trong đơn vị, chủ động phối hợp với địa phương để ứng phó kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất hiện hại về tài sản do thiên tai gây ra. Công ty cũng sẽ tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của CBCNV - NLĐ và nhân dân vùng hạ du công trình thủy điện Bản Vẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Tạ Hữu Hùng - giám đốc Công ty chủ trì buổi lễ. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Hiến - phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1, ông Trần Doãn Thành - chủ tịch công đoàn EVNGENCO1, cùng các cán bộ công nhân viên của Công ty thủy điện Bản Vẽ và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham gia buổi lễ

Trong đợt này, đơn vị sẽ thả  khoảng trên 40.000 con cá giống có lợi ích kinh tế cao, phù hợp với môi trường địa phương, như cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, mè, rô phi.. với giá trị gần 100 triệu đồng xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Đây là một hoạt động thường niên của Công ty,  có ý nghĩa chính trị xã hội và tính nhân văn, nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái . Đồng thời, cung cấp một phần nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, sạch, an toàn góp phần nâng cao sinh kế cho cộng đồng nhân dân trong khu vực   

Ông Nguyễn Hữu Hiến - phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước, là điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mang lại nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty phát biểu

Cũng qua hành động thả cá này, Công ty thủy điện Bản Vẽ mong muốn  tuyên truyền, vận động bà con địa phương chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản;  tránh sử dụng xung điện, thuốc nổ, hóa chất để khai thác thủy sản. Làm mất cân bằng hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ nói riêng và của dòng sông Cả nói chung.

 Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát biểu

Thả cá giống trên lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ

Cũng trong ngày 15/4/2021, để hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng theo Chỉ thị 45/CT-TTG ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu trồng cây tại Nhà máy

Đoàn đại biểu trồng cây tại Nhà máy

Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là hành động nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV – NLĐ trong Công ty cũng như nhân dân địa phương  về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Còn ngờ vực về chuyển đổi số?

Khái niệm về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã xuất hiện từ năm 2012 tại hội chợ Hannover (Đức) và sau này là các khái niệm về chuyển đổi số, về Bigdata, AI, Blockchain, Digital Twin,... Tuy nhiên, gần 10 năm qua (2012 - 2020), các ứng dụng của cuộc CMCN 4.0 hay ứng dụng chuyển đổi số vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Theo đánh giá của Tạp chí Forbes, năm 2019, thế giới đầu tư 1.300 tỷ USD cho chuyển đổi số, nhưng có 900 tỷ USD không đạt được mục tiêu đề ra, hầu hết lãnh đạo các công ty đều cho rằng, chuyển đổi số là rủi ro cần quan tâm đầu tiên trong các vấn đề của công ty. 

Việt Nam đã nắm bắt xu hướng chuyển đổi số của thế giới khi năm 2017, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điều này cho thấy sự thay đổi mạnh về nhận thức của Đảng, Chính phủ đối với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 và chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, EVN đã xây dựng và ban hành Nghị quyết 473/NQ-HĐTV ngày 5/11/2018 và Quyết định số 290/QĐ-EVN ngày 6/11/2018 triển khai ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc CMCN 4.0. EVN đã gặp gỡ, tổ chức các cuộc hội thảo với các đơn vị, chuyên gia, tư vấn đầu ngành về chuyển đổi số, tham khảo, học tập và xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả để áp dụng cho Tập đoàn.

Quyết định số 63/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 đã giao 30 nhiệm vụ ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc CMCN 4.0 cho 13 đơn vị là các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện. Nhiều đơn vị đã thực sự thay đổi nhận thức, chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, tạo ra không khí lao động tích cực, sáng tạo, hào hứng trước thành quả cuộc CMCN 4.0 và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, kết quả đạt được từ năm 2017 đến nay của cả nước nói chung và EVN nói riêng chưa nhiều, sức thuyết phục về tính hiệu quả, khả thi trong ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong chuyển đổi số còn thấp.

Ảnh minh họa


Kinh nghiệm cho thấy, để tạo ra sự phát triển đi tắt, đón đầu và bắt kịp xu thế thời đại, tất cả các công nghệ đều phải được quan tâm theo dõi, nghiên cứu và hiểu một cách sâu sắc. Chỉ đến khi hiểu được một cách sâu sắc, mới có thể biến thành các giải pháp cụ thể thúc đẩy sự phát triển, vận động của công nghệ, tâm lý sẵn sàng chấp nhận cái mới, sẵn sàng đối đầu với các khó khăn thách thức, hướng tới cái mới hơn, tốt đẹp hơn.Trong nhiều cuộc họp, các khái niệm CMCN 4.0, Bigdata, Blockchain, AI,... luôn được nhắc đến với những cách hiểu rất khác nhau. Các quan điểm về CMCN 4.0 và chuyển đổi số có phải là một hay khác nhau luôn xuất hiện. Đi kèm với đó là các ứng dụng CMCN 4.0 hay chuyển đổi số chưa có tính phổ quát cao, chưa thấy rõ được hiệu quả để có đủ tính thuyết phục đối với những người còn hoài nghi. Vẫn còn một bộ phận lớn cán bộ và người lao động nghi ngờ về sự thành công của cuộc CMCN 4.0, của chuyển đổi số. 

Việc thay đổi nhận thức có thể ví với câu chuyện luộc ếch hay còn gọi là hội chứng ếch luộc (boiling frog). Nếu bỏ con ếch vào trong nồi nước nóng, nó sẽ nhảy ra ngoài ngay và không bị luộc chín. Còn bỏ nó vào nồi nước lạnh, nó sẽ bị luộc chín, do nó cảm thấy thoải mái khi nhiệt độ nước tăng lên từ từ cho đến khi nước sôi và con ếch không còn đủ thời gian và sức lực để nhảy ra. Đối với con người cũng vậy, nếu thỏa mãn với những gì đang có và không có tinh thần chuyển đổi nhận thức chấp nhận cái mới trong sự vận động, biến đổi hàng ngày của KHCN, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị “luộc chín” và không còn khả năng kiểm soát chính bản thân mình cũng như công việc.

Chuyển đổi nhận thức trong chuyển đổi số 

Rất nhiều nghiên cứu về chuyển đổi số cho thấy, việc thuyết phục từng phòng ban trong doanh nghiệp (DN) chấp nhận thay đổi thói quen và hợp tác là không dễ dàng với các nhà quản lý công nghệ. Có thể nêu một vài con số cụ thể, rào cản lớn nhất đối với chuyển đổi số gồm: 24% do văn hóa và 27% do thiếu sự hợp tác. Như vậy, để chuyển đổi số thành công, trước tiên phải chuyển đổi nhận thức của toàn bộ hệ thống, hướng mọi nguồn lực của đơn vị vào mục tiêu chung.

Theo các nghiên cứu tâm lý học, để chuyển đổi được nhận thức của con người cần phải trải qua các giai đoạn sau:

1. Chấp nhận, suy nghĩ của mình phải thay đổi. Tất cả mọi người đều có các suy nghĩ và định kiến riêng và không dễ dàng thay đổi các nhận thức này, do đó, bước đầu tiên của chuyển đổi nhận thức phải có ý thức nhận ra và chấp nhận các suy nghĩ của cá nhân cần phải thay đổi.

2. Xác định tư duy tiêu cực của cá nhân. Theo thống kê, mỗi người có khoảng 65.000 suy nghĩ xuất hiện trong đầu mỗi ngày, hầu hết các suy nghĩ đó đều là tiêu cực như nghi ngờ về khả năng bản thân, tự mình giới hạn năng lực... Để chuyển đổi được nhận thức, mỗi người cần phải hiểu rõ những tư duy tiêu cực này.

3. Thay đổi suy nghĩ. Khi các suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, cần tìm cách dừng các suy nghĩ đó lại và nghĩ về những điều tích cực.

4. Hiểu được các vấn đề đang xảy ra. Tự làm mới mình và tập trung vào những mục tiêu cụ thể cần phải thực hiện.

5. Phải nhận ra rằng, động lực và suy nghĩ tích cực là chưa đủ.

6. Bắt đầu từ những việc nhỏ và kết thúc bằng việc lớn.

7. Cho phép được mắc sai lầm.

Ảnh minh họa

Như vậy, để chuyển đổi được nhận thức, EVN cần xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ tham khảo theo 7 nội dung nêu trên. Một số nội dung có thể triển khai làm thay đổi nhận thức của những người còn hoài nghi: thông qua đào tạo, hội thảo về chuyển đổi số, cung cấp thật nhiều thông tin, qua nhiều kênh, nhiều quan điểm, nhiều lần tương tác để họ xuất hiện suy nghĩ “cần phải thay đổi”. Ngoài các khóa đào tạo về kiến thức chuyển đổi số, cần lồng ghép với các khóa đào tạo về tâm lý con người trong chuyển đổi nhận thức, hiểu về suy nghĩ của bản thân, hiểu cách làm chủ bản thân.

Đào tạo cho những người đã chuyển đổi nhận thức các kỹ năng giúp họ hiểu và truyền lại cho những người còn hoài nghi thay đổi nhận thức của mình. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài, ứng dụng CMCN 4.0, chuyển đổi số quy mô nhỏ để truyền thông lại cho những người chưa chuyển đổi nhận thức, giúp họ có thêm niềm tin trong khi quá trình chuyển đổi số đang diễn ra liên tục và kéo dài. Cần truyền thông trong chuyển đổi nhận thức bằng những kết quả nhỏ, để chứng minh tính khả thi cho những công việc lớn, quy mô lớn hơn, mất nhiều thời gian hơn.

Xuyên suốt trong cả quá trình chuyển đổi số, phải xây dựng các cơ chế quản lý mới, chấp nhận “thử và sai”, chấp nhận thử nghiệm và rủi ro trong thử nghiệm để cho những người còn hoài nghi thấy được và không chịu nhiều áp lực trong việc ứng dụng các công nghệ mới. 

Những nhận định sai lầm trong lịch sử phát triển công nghệ

Thực tế ngày nay

Năm 1876, "Chiếc 'điện thoại' này có quá nhiều thiếu sót để được coi là một phương tiện liên lạc một cách nghiêm túc" - William Orton, Chủ tịch Western Union 

Ước tính có hơn 9 tỷ điện thoại di động đang được lưu hành, nhiều hơn số người trên thế giới

Năm 1889, “Sự lừa dối của dòng điện xoay chiều (AC) chỉ làm lãng phí thời gian. Sẽ không bao giờ có ai sử dụng nó” - Thomas Edison

AC hiện được sử dụng trên toàn thế giới

Năm 1903, “Ngựa sẽ không thể thay thế trong hệ thống vận chuyển, ô tô chỉ là một thứ mới lạ, một thứ mốt nhất thời” - Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm Michigan khuyên luật sư của Henry Ford, Horace Rackham, không nên đầu tư vào Ford Motor Company

Có khoảng một tỷ ô tô chạy trên các con đường khắp thế giới

Năm 1943, "Tôi nghĩ rằng có một thị trường trên thế giới với chỉ năm máy tính" - Thomas Watson, chủ tịch của IBM

Khoảng hai tỷ máy tính được sử dụng trên khắp thế giới

Năm 1946, "Truyền hình sẽ không thể trụ lại bất kỳ thị trường nào mà nó chiếm được sau sáu tháng đầu tiên. Mọi người sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi nhìn chằm chằm vào một hộp gỗ dán mỗi đêm" - Darryl Zanuck, 20th Century Fox

Có ít nhất một chiếc tivi được đặt trong 1,4 tỷ hộ gia đình trên khắp thế giới

Năm 1995, "Tôi dự đoán Internet sẽ sớm xuất hiện một cách ngoạn mục và năm 1996 sụp đổ thảm khốc" - Robert Metcalfe, người sáng lập 3Com

Năm 2019 ước tính có 4,13 tỷ người truy cập Internet thường xuyên

Năm 2007, “Không có cơ hội để iPhone giành được bất kỳ thị phần đáng kể nào” - Steve Ballmer, Giám đốc điều hành Microsoft

Khoảng hơn 40% điện thoại di động được cho là iPhone

Chuyển đổi số là gì? Vì sao chuyển đổi số lại quan trọng?

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào  quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm  hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Chuyển đổi số đòi hỏi tổ chức phải có một quyết tâm thay đổi từ "gốc rễ", liên tục thách thức những thói quen, không ngừng thử nghiệm cái mới và học làm quen với thất bại. Chính vì thế, nhiều tổ chức rất chật vật trong quá trình chuyển đổi số vì không thể nào bỏ được những giá trị cốt lõi. 
 

Minh họa: Chuyển đổi số - Lợi ích lớn

Chuyển đổi số là một khái niệm mới, nhưng kết quả đạt được nhờ ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp là rất đáng khích lệ và cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0:
• Giảm thiểu chi phí
• Cải thiện chiến lược khách hàng
• Cải thiện hệ thống vận hành
• Phân tích và bảo mật dữ liệu tốt hơn
• Tập trung hơn vào khách hàng tiềm năng
• Sản phẩm / dịch vụ mới
• Phân khúc thị trường chính xác
• Trải nghiệm khách hàng với thị trường rộng hơn kèm
• Tăng sự đổi mới cho nhân sự
• Liên kết các phòng ban trong nội bộ tổ chức
• Tăng tỷ lệ tiếp xúc khách hàng mọi lúc mọi nơi

Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ từ số hóa dữ liệu quản lý

Nhiều cá nhân và tổ chức còn rất ngại với việc chuyển đổi số vì cho rằng chuyển đổi số là phải thay đổi hoàn toàn một hệ thống hay chuyển đổi ngay lập tức tất cả mô hình kinh doanh của cả một doanh nghiệp. Nhưng sự thật chuyển đổi số chính là việc bắt đầu đi từ những bước đi nhỏ để theo thời gian sẽ đạt được những lợi ích rất lớn và những việc nhỏ như số hoá tài liệu của công ty.
Thông thường, tại các đơn vị trong nghành điện nói chung tồn tại nhiều các đầu việc thủ công có tính chất lặp lại gây mất thời gian và giảm hiệu suất làm việc của nhân viên, ngoài ra, việc tiêu tốn lượng giấy lớn cho việc lưu trữ dữ liệu gây tốn kém diện tích, dễ hư hỏng do tác động của ngoại cảnh và việc tra cứu cũng rất khó khăn, tốn nhiều thời gian. Chuyển đổi số sẽ giúp số hoá tài liệu bằng cách chuyển toàn bộ tài liệu bản cứng này sang dạng tài liệu mềm thuận tiện cho việc sàng lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, kéo dài tuổi thọ của tài liệu và tiết kiệm không gian lưu trữ. Việc ứng dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ vào quá trình xử lý dữ liệu cũng sẽ giúp các đơn vị đơn giản hoá quá trình xử lý và quản trị cơ sở dữ liệu của mình. Nhanh chóng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thời đại công nghệ 4.0 với tốc độ biến đổi chóng mặt cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu đặt ra.

PMIS – điểm khởi đầu của chuyển đổi số đối với lĩnh vực Quản lý sản xuất của Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện (PMIS) chính là một trong những điểm khởi đầu hoàn hảo trong chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật các đơn vị sản xuất điện. Thực tế hiện nay, các công tác báo cáo, cập nhật dữ liệu sản xuất vẫn đang quản lý tổ chức của mình theo phương thức truyền thống thông qua excel, sổ sách, chưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quá trình quản trị doanh nghiệp..

Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện - PMIS

Hệ thống PMIS giúp quản trị hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng hệ thống thống nhất, tích hợp được tất cả các mảng như thiết bị, sản xuất, an toàn, RCM, vật tư, dự toán… giúp đơn quản lý hiệu quả hơn quá trình kinh doanh trong tổ chức.

PMIS được khai thác trong Công ty Thủy điện Bản Vẽ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật, giúp các đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm PMIS một cách thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.

PMIS dược xây dựng dựa trên nền tảng số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu lưới điện theo dạng cây sơ đồ nguyên lý, chi tiết đến từng vị trí, các đơn vị thực hiện việc cập nhật dữ liệu sản xuất vận hành, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, RCM, dự toán, vật tư thiết bị,… Từ đó, hỗ trợ truy xuất các số liệu báo cáo theo các biểu mẫu quản lý kỹ thuậtcho các cấp theo quy định một cách nhanh chóng và tiện lợi, đồng thời cung cấp các số liệu chính xác phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo Công ty, mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật cho Công ty. Đáp ứng tối đa mục tiêu đề ra như: Số hóa hồ sơ tài liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, đưa ra các cảnh báo dựa vào thông số vận hành, công cụ hỗ trợ thống nhất và chuẩn hóa quy trình, giảm tồn kho vật tư thiết bị, tối ưu năng lực khai thác thiết bị, hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đánh giá chất lượng thiết bị. Việc áp dụng hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS, ngoài chức năng quản lý toàn bộ lý lịch thiết bị hỗ trợ người sử dụng truy xuất các thông số đo đếm, các thông số vận hành, tổng hợp thông tin các sự cố, thông tin về thí nghiệm định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng...

Nhận thức được những lợi ích mà PMIS mang lại, Công ty Thủy điện Bản Vẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường cập nhật thông tin vào các phân hệ trong hệ thống nhằm đồng nhất số liệu giữa PMIS với số liệu quản lý kỹ thuật. Đến nay, đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu và sẽ là nguồn dữ liệu duy nhất phục vụ các báo cáo quản lý kỹ thuật, trong bước tiếp theo sẽ ứng dụng ký số đối với các báo cáo, cập nhật dữ liệu từ cá nhân cấp đơn vị Phòng/Phân xưởng ...

Khai thác hiệu quả PMIS tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp trong công tác quản lý kỹ thuật các đơn vị sản xuất điện, hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia của chính phủ và chuyển đổi số trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề cấp bách trong thời gian tới của EVNGENCO1

03 tháng đầu năm 2021, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hoàn thành tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, các tổ máy vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng trưởng bình quân thấp do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và trùng đợt nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu, công tác điều hành sản xuất của Tổng công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong Quý I/2021 là 8.640 triệu kWh, đạt 99% kế hoạch giao.

Công tác cung ứng than nội địa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất điện và tồn kho theo định mức. Tổng công ty tiếp tục duy trì các hợp đồng nhập khẩu than, đồng thời khẩn trương thực hiện các giải pháp cung ứng than và nâng cao năng suất bốc dỡ để nâng dần tồn kho nhằm đảm bảo an toàn cho vận hành.

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện Quý I/2021 trên 3.487 tỷ đồng, đạt 34% và giá trị giải ngân đạt 33,97% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), trong Quý I/2021, giá trị thực hiện của Dự án đạt trên 780 tỷ đồng.

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng Quý I/2021 được thực hiện bám sát tiến độ. Dự án Duyên Hải 3 mở rộng đã được ký phát hành chứng chỉ PAC ngày 05/02/2021. Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng hiện đang tập trung thi công vỏ hầm theo thiết kế.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Gói thầu “Tư vấn lập phương án cổ phần hóa” hiện đang trình EVN thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ ký kết hợp đồng trong tháng 4/2021.

Chương trình và kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO1 đã được xây dựng đến năm 2022, có tính đến năm 2025. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ sớm thực hiện thí điểm chương trình chuyển đổi số trong công tác quản lý vật tư thiết bị và vận hành tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Trong tháng 3, EVNGENCO1 và các đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và EVN. Tổng công ty đặt mục tiêu trồng mới và chăm sóc 5.000 cây xanh trong năm 2021, đồng thời phấn đấu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. 

EVNGENCO1 đặt nhiều quan tâm và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trẻ

Nhân Tháng thanh niên năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học lần thứ 1 nhằm động viên, khuyến khích các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng công ty phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phục vụ sự nghiệp phát triển của đơn vị, Tổng công ty cũng như ngành Điện nói chung. Nhiều hoạt động sôi nổi khác cũng được triển khai tại tất cả các đơn vị trong Tháng thanh niên năm nay.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục được Tổng công ty triển khai quyết liệt để vừa phòng dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bàn về những mục tiêu của Tổng công ty trong Quý II/2021, ông Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 10.607 triệu kWh, trong đó sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 1.228 triệu kWh, tiến tới hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng mùa khô đã được EVN giao. Công tác sửa chữa bảo dưỡng hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của A0. Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, mực nước giới hạn A0 công bố và cấp nước hạ du. Các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ vận hành trong mùa khô năm 2021 sẽ được Tổng công ty thực hiện đồng bộ.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành thi công bê tông đường hầm dẫn nước trong Quý II/2021 và hoàn thành thi công toàn bộ đường hầm cuối tháng 7/2021.

Công tác cổ phần hóa vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1, bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục duy trì tốt, đảm bảo dòng điện ổn định, liên tục, an toàn 24/7.

 

Toàn cảnh hội nghị người lao động

Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Lê Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì và điều hành Hội nghị người lao động. Tại hội nghị, toàn thể cán bộ công nhân viên đã được nghe ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thông qua bản Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của Công ty. Sau đó, đại biểu được nghe các báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn và báo cáo tài chính, các khoản thu chi của Công ty. Trong số các ý kiến của người lao động tại Hội nghị, có ý kiến về mục tiêu và chiến lược thực hiện cách mạng chuyển đổi số sẽ được Công ty thực hiện như thế nào. Các ý kiến và kiến nghị của người lao động đã được Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn trả lời thỏa đáng.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là năm mà ngành điện gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung cũng như Công ty Thủy điện Đồng Nai nói riêng. Trước tình hình đó, toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực, cố gắng, luôn sẵn sàng trong công tác vận hành nhà máy đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, sản lượng điện đạt 1.334,7 triệu kWh, hoàn thành 104,43% kế hoạch sản lượng điện được giao; một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt so với kế hoạch, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty phát điện 1.

Người lao động trình bày ý kiến tại Hội nghị

Ngay sau Hội nghị người lao động, Công đoàn cùng đoàn thanh niên phối hợp tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động, đây cũng chính là hội thao nội bộ lần thứ 10 của Công ty. Hội thao gồm có 6 bộ môn được tranh tài: Bóng chuyền, kéo co, Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Cờ tướng. 

Khai mạc hội thao

Những pha bóng hay, những trận cầu hấp dẫn và sự cổ động nhiệt tình của khán giả đã tạo ra không khí vui tươi, sôi nổi cho Hội thao. Ban tổ chức hội thao đã trao các giải thưởng cho các đội, các Vận động viên đạt giải. Hội thao cũng là dịp để mỗi cán bộ công nhân viên cùng ôn lại những chặng đường phát triển của Công ty trong 10 năm vừa qua, tạo động lực để Cán bộ công nhân viên cùng chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng Công ty Thủy điện Đồng Nai ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa học diễn ra trong 02 ngày (31/3-01/4/2021)

Phát biểu khai giảng tại lớp học, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp: từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, sản xuất kinh doanh… và mỗi CBCNV, người lao động là một trong những yếu tố của chuyển đổi số; ngay từ bây giờ phải thay đổi cách làm việc và cách cộng tác với nhau, góp phần hoàn thành mục tiêu chung. 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai giảng lớp học

Trong nhiều năm qua, Công ty đã đẩy mạnh khoa học công nghệ trong mọi hoạt động, tuy nhiên với chủ đề năm 2021 của EVN, chuyển đổi số là mục tiêu rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự chuyển biến trong tư duy cũng như triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp công nghệ như xây dựng nhóm dữ liệu, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin…

Giảng viên TS.Đỗ Mạnh Cường - Phó TTK Hội Tự động hóa Việt Nam trực tiếp giảng dạy

Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.

Ngay từ những ngày đầu tháng 3, với tinh thần xung kích, tình nguyện gắn với màu áo xanh của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức ra quân Tháng thanh niên năm 2021 với nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhiều công trình, việc làm ý nghĩa; tích cực góp sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.


Đoàn Thanh niên Công ty tặng quà đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, trong tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và nhận đỡ đầu 02 em học sinh mỗi phần quà trị giá 1.200.000VNĐ và tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; tiếp tục cùng với Công ty chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đoàn viên, thanh niên Công ty đã đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện các phần việc, công trình Đoàn thanh niên quản lý; phát động và tham gia Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 để bảo vệ môi trường sống, cân bằng hệ sinh thái, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho Công ty. Bên cạnh đó, các trận giao hữu bóng đá cho Đoàn viên, thanh niên Công ty cũng được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh rèn luyện sức khỏe, giao lưu, đoàn kết, gắn bó tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Tuổi trẻ Công ty đã tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 do Công ty phát động với 29 đơn vị máu.


Đoàn thanh niên tổ chức giao hữu bóng đá 

Cùng với các hoạt động trong khuôn khổ đơn vị, đoàn viên, thanh niên Công ty nhiệt điện Uông Bí được tham gia các hoạt động cấp Tổng công ty và các hoạt động do địa phương tổ chức. Ngày 26/3/2021, các cán bộ đoàn tiêu biểu của Công ty đã tham chương trình gặp mặt, tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học tại Tổng Công ty Phát điện 1. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công ty còn tham gia chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM cùng cụm Đoàn Trưng Vương, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2021 tại Thành phố Uông Bí. 


Đoàn thanh niên tham gia hiến máu

Với khí thế là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã và đang giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ, nêu cao được vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển của Công ty, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới và vận hội mới.


Đoàn thanh niên tham gia trồng cây

Một số hình ảnh về các hoạt động trong tháng Thanh niên của ĐTN Công ty:


Tham gia gặp mặt, tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học tại Tổng Công ty Phát điện 1

Đoàn thanh niên dọn vệ sinh bảo vệ môi trường rọc tuyến kênh tuần hoàn


Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2021 tại Thành phố Uông Bí

Đoàn thanh niên trao quà giúp đỡ em nhỏ trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn

Toàn cảnh Hội nghị NLĐ Công ty năm 2021

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Văn Khánh - Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và 174 đại biểu đại diện cho 860 CBCNV, NLĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đ/c Ngô Sinh Nghĩa –Tổng giám đốc Công tytrình bày báo cáo tại Hội nghị          

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa –Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và là năm thực hiện chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016-2020”, Công ty chịu rất nhiều áp lực các chỉ tiêu chưa hoàn thành từ các năm trước. Tuy nhiên, bằng những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNCV, kết thúc năm 2020, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao: Sản lượng điện sản xuất đạt 6,387 tỷ kWh; Sản lượng điện thương phẩm đạt 5,821 tỷ kWh, lợi nhuận vượt kế hoạch năm; thu nhập, đời sống CBCNV được nâng cao. Đến ngày 25/12/2020, Công ty đã cán mốc sản lượng đạt 50 tỷ kWh điện phát lên lưới điện Quốc gia, góp phần không nhỏ vào phát  triển kinh tế-xã hội của Đất nước.

Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực kéo dài gần như trong cả năm 2020 từ dịch bệnh Covid-19, hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì liên tục, ổn định; Công ty đã hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 3 đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Đ/c Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty, đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động; nội quy lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại; tổng hợp các ý kiến kiến nghị và kết quả giải quyết các kiến nghị của Người lao động từ Hội nghị Người lao động cấp đơn vị về cấp Công ty các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách của NLĐ cũng như việc tham gia góp ý xây dựng các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Đ/c Bùi Minh Thanh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh biểu dương kết quả mà Công ty đã đạt được trong bối cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn; đánh giá cao việc thực hiện các chế độ chính sách của Công ty, đặc biệt các hoạt động liên quan đến đời sống của CBCNV, người lao động Công ty được quan tâm kịp thời.

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu cần có tiêu chí rõ ràng, sát sao trong việc đánh giá lao động; tổ chức lao động khoa học, tạo động lực gắn bó trong công tác, nâng cao năng suất lao động; đồng thời kêu gọi CBCNV, người lao động “trên thuận, dưới hòa”, cùng nhau xây dựng văn hóa, hình ảnh Công ty ngày càng tốt đẹp hơn, đảm bảo thắng lợi mục tiêu đề ra.

CBCNV Công ty giơ tay biểu quyết các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua Dự thảo Nội quy lao động và Thỏa ước lao độg tập thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định, chính sách mới của Công ty và Nhà nước; Thông qua báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về công tác thanh tra năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đại biểu đã thống nhất bầu Ban đại diện cho tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ.

CBCNV, người lao động bỏ phiếu tại Hội nghị

Năm 2021 là năm mở đầu cho giai đoạn kế hoạch 5 năm 2021-2025, với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, bên cạnh phát huy các mặt tích cực đã đạt được trong năm 2020 đòi hỏi mỗi CBCNV cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty cũng như nỗ lực phấn đấu để tập trung thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 

Rất đông CBCNV tham gia sự kiện ý nghĩa này

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho tình trạng thiếu máu ngày cang trầm trọng, nguồn máu đảm bảo cho điều trị người bệnh ngày càng giảm. Với tinh thần "Lan tỏa yêu thương", để chung tay cùng đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho người bệnh, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Đồng thời tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để tránh bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và các bệnh dịch theo mùa, tăng cường sức khỏe để tham gia và vận động mọi người tham gia tình nguyện hiến máu.

 Với tinh thần đó,  Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã có 123 CBCNV thuộc các phòng, phân xưởng đăng ký tình nguyện hiến máu. Kết quả, trong buổi sáng ngày 30/3/2021 đã có 100 người đủ điều kiện hiến máu, đóng góp 100 đơn vị máu vào ngân hàng máu của Bệnh viện Việt Nam – Thụy điển.


           Anh Bùi Việt Thành chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư hiến máu

Anh Bùi Việt Thành - chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư, một trong những chuyên viên tham gia hiến máu liên tục trong nhiều năm liền với tổng số 10 lần cho biết: Mỗi lần Công ty phát động phong trào hiến máu tình nguyện anh đều đăng ký tham gia, vì đây là hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng; sau khi hiến máu anh cảm thấy sức khỏe bình thường, mỗi lần được cho máu như một lần được kiểm tra sức khỏe, biết được sức khỏe mình vẫn tốt, hơn nữa được góp giọt máu của mình để cứu chữa cho bệnh nhân cần máu, anh cảm thấy rất vui.

“Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”, chỉ qua đó thôi, mỗi người chúng ta thấy được hành động nhân văn sâu sắc. Mỗi giọt máu hồng của cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Nhiệt điện Uông Bí hiến tặng là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và yêu thương đến với cộng đồng.

Đ/c Đỗ Đức Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Công đoàn EVN làm việc tại EVNGENCO1

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đồng chí Lê Hải Đăng- UV BCH Công đoàn ĐLVN, Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH Công đoàn ĐLVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đại diện Ủy viên ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNEVNGENCO1 tham dự buổi làm việc.

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty khẳng định EVNGENCO1 coi người lao động là trung tâm và luôn lắng nghe, giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của trên 4.300 đoàn viên, người lao động. BCH Đảng ủy cùng chuyên môn luôn sát cánh, ủng hộ và phối hợp với Công đoàn động viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, khơi dậy khát vọng cống hiến để phát triển Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Ông cũng chia sẻ một số vướng mắc khi người lao động có mong muốn chính đáng nhưng lại vượt quá thẩm quyền của Tổng công ty rất mong nhận được sự quan tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian tới.

                    

              Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đại diện Lãnh đạo TCT phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại hội nghi, đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đại diện cho BCH Công đoàn Tổng Công ty đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn trong các tháng đầu năm 2021 cùng một số đề xuất, kiến nghị với Công đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như: hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động phong trào, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ...Nhìn chung, trong các tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty ổn định; việc làm và thu nhập cho người lao động được đảm bảo; Công đoàn đã dành nguồn kinh phí trên 2,97 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu; đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ kinh phí cho 2 đơn vị vùng dịch tại Quảng Ninh (Nhiệt điện Uông Bí và Nhiệt điện Quảng Ninh) với số tiền 160 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động trực sản xuất trong những ngày Tết với tổng giá trị trên 179 triệu đồng; các hoạt động về tổ chức, phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, công tác nữ công, tài chính, hoạt động của Ủy ban kiểm tra được triển khai đồng bộ từ Tổng công ty đến đơn vị trực thuộc.

                       

                   Đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam

Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty báo cáo, Trưởng các Ban nghiệp vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của Công đoàn Tổng công ty liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của Lãnh đạo Tổng công ty, BCH Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể đoàn viên, người lao động Tổng công ty trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Cũng trong buổi làm việc, thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn Tổng Công ty trong việc xây dựng và ký kết TƯLĐTT, tổ chức đối thoại cấp Tổng công ty trong năm 2021.

Cuộc gặp mặt có sự hiện diện của ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, ông Nguyễn Quang Cương, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV và hơn 60 đoàn viên ưu tú từ tất cả các đơn vị trong Tổng công ty. 

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chia sẻ trong buổi gặp mặt 

Tại đây, các Đoàn viên thanh niên đã được nghe đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu về những chủ trương chính sách lớn của Tổng công ty trong giai đoạn sắp tới, về định hướng phát triển Tổng công ty Phát điện 1 thành một trong những Tổng công ty Phát điện sánh ngang với các đơn vị trong khu vực và thế giới. Đ/c cũng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu quan trọng đó, con người, mà cụ thể ở đây là thế hệ trẻ, những Đoàn viên thanh niên sẽ là trọng tâm, nòng cốt trong chiến lược phát triển đó. Theo đó, các chính sách khuyến khích đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ ngoại ngữ để tiếp cận thế giới... đã được nhắc đến như những gợi ý và cũng là các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban thường vụ Đảng Ủy giao phó cho 60 Đoàn viên ưu tú nói riêng và thế hệ trẻ trong Tổng công ty nói chung. 

Các đoàn viên được động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cao nhất để làm chủ công nghệ trong sản xuất và điều hành sản xuất. Việc xây dựng hệ thống thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp Ban và khung năng lực cho từng vị trí chức danh là nỗ lực của ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc minh bạch hóa và tạo động lực cho các cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển chung. 

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ...

Buổi gặp mặt biến thành một cuộc giao lưu, chia sẻ khi các Đoàn viên được yêu cầu đưa ra các câu hỏi và ý kiến để phát triển công việc hiện tại của bản thân và của đơn vị mình. Một chút e dè ban đầu nhanh chóng được xóa tan. Ai cũng hào hứng vì được nói lên tâm tư nguyện vọng của mình, của đơn vị mình. 10 câu hỏi được chốt lại trong rất nhiều câu hỏi được đưa ra liên quan rất nhiều đến các sáng kiến cải tiến trong sản xuất, về đề xuất quỹ viện trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, về việc các chính sách ưu tiên trong việc phát triển cán bộ nữ.... đều được Ban Thường vụ xem xét, trả lời. 

Ai cũng hào hứng vì được nói lên tâm tư nguyện vọng của mình 

"Chúng tôi sẽ hiện thực hóa các ý tưởng đó ..." - là lời hứa của đ/c Bí thư Đảng ủy tại cuộc gặp mặt, đồng thời cũng là sự khẳng định quyết tâm của ban lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 đối với thế hệ trẻ tiên phong. 

Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ nhất được thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020. Với mục tiêu thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Lãnh đạo Tổng công ty, BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học trong Tổng công ty Phát điện 1. 

Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng công ty thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị cũng như Tổng công ty, phục vụ sự nghiệp phát triển của đơn vị, Tổng công ty cũng như ngành Điện nói chung. 

Đây cũng là dịp để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học..

Ba hạng mục được xem xét, biểu dương tại buổi lễ là: Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học; Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đã được trao cho 60 cá nhân và đại diện tiêu biểu thuộc các đơn vị trong toàn Tổng công ty. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, ông Nguyễn Quang Cương, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV đã trao các bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, ưu túnhững đ/c có phẩm chất chính trị vững vàng, luôn tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được có cơ hội, giao lưu, chia sẻ và gắn kết giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 1

Một số hình ảnh trong lễ biểu dương: 

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG
       
I Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  
1 Trần Hữu Nhã Kỹ thuật viên, Phân xưởng Nhiên liệu 1 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
2 Nguyễn Khắc Bảo Kỹ thuật viên, Phân xưởng Vận hành 1 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
3 Bùi Hoài Tâm Trưởng ca, Phân xưởng Vận hành 1 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
4 Đỗ Văn Tuấn Kỹ thuật viên, Phân xưởng Vận hành 2 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
5 Hồ Ngọc Trang Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
6 Lê Văn Dũng Kỹ thuật phân xưởng, Phân xưởng Sửa chữa Điện Tự động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
7 Bùi Trung Đô Kỹ sư phần mềm, Phân xưởng Sửa chữa Điện Tự động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
8 Đậu Trường Lâm Tổ trưởng Tổ phần mềm Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
9 Nguyễn Thành Luân Trưởng kíp vận hành, Phân xưởng Vận hành Công ty Thủy điện Bản Vẽ
10 Nguyễn Mạnh Thông Tổ trưởng Đo lường và Điều khiển Công ty Thủy điện Bản Vẽ
11 Nguyễn Mạnh Hùng Kỹ thuật viên, Phân xưởng Sửa chữa Cơ - Nhiệt; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Phân xưởng Sửa chữa Cơ - Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
12 Trần Văn Tuyến Kỹ thuật viên, Phân xưởng Vận hành; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Phân xưởng Vận hành Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
13 Nguyễn Trọng Hoàng Nhân viên Tổ Tự động điện, Phân xưởng Sửa chữa Điện Tự động; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Công ty Nhiệt điện Uông Bí
14 Lưu Đức Anh Tổ trưởng Tổ phần mềm, Phân xưởng Sửa chữa Điện Tự động Công ty Nhiệt điện Uông Bí
15 Chúc Thành Hiếu Tổ phó Tổ Thí nghiệm điện, Phân xưởng Sửa chữa Công ty Thủy điện Đại Ninh
16 Nguyễn Văn Huy Trưởng ca Phân xưởng Vận hành Đa Nhim - Sông Pha Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
17 Nguyễn Văn Thắng Tổ phó Tổ Thí nghiệm, Phân xưởng Sửa chữa Công ty Thuỷ điện Đồng Nai
II Giải cá nhân Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học  
1 Nguyễn Tiến Sáng Chuyên viên Ban Kỹ thuật sản xuất Tổng công ty Phát điện 1
2 Lê Nguyễn Hồng Ân Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
3 Lê Thành Long Kỹ thuật viên Phân xưởng Nhiên liệu 1 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
4 Huỳnh Hữu Thiện Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
5 Lê Ngọc Vượng Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa Điện Tự động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
6 Trịnh Xuân Duy Kỹ sư Công nghệ thông tin, Phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty CP TĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
III Giải tập thể Đoàn tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học    
1 Đoàn cơ sở Công ty NĐ Duyên Hải
2 Đoàn bộ phận Công ty nhiệt điện Nghi Sơn
3 Đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Tham dự Đại hội, về phía Đoàn thanh niên EVN có đồng chí Nguyễn Lê Nguyên -  Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn điện lực Việt Nam. 

Về phía Tổng công ty Phát điện 1 có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Quang Cương - UV ban Thường vụ Đảng Ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, các tổ chức chính trị đoàn thể trong Tổng công ty; cùng với 40 đoàn viên là đại biểu được triệu tập tham dự đại hội. 

"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!" - Đoàn thanh Niên là lực lượng xung kích, tiên phong của EVNGENCO1 trong thời đại chuyển đổi số, là khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên EVNGENCO1 trong nhiệm kỳ mới. Với 8 mục tiêu cụ thể, Đoàn thanh niên EVNGENCO1 sẽ chú trọng vào các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; các đề tài, sáng kiến, nghiên cứu khoa học, công tác an sinh xã hội và công tác phát triển Đảng viên... 


Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 đã dành những lời tâm huyết dành cho các đại biểu đoàn viên ưu tú. Đ/c nhấn mạnh vai trò chủ động và xung kích của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, đặc biệt là trong thời kỳ mà chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ vượt trội. Nhận xét và góp ý từng mục tiêu chính của đại hội, Đ/c Bí thư ĐẢng ủy thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng cao vào thế hệ trẻ của EVNGENCO1, là lực lượng kế cận tin cậy và tinh nhuệ, là chủ nhân tương lai góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty. Các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ ngoại ngữ là những gợi ý của người đứng đầu EVNGENCO1 dành cho các Đoàn viên. 

Trong nhiệm kỳ lâm thời vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã không ngừng phát triển, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Tổng Công ty giao phó. 


Đồng chí Nguyễn Lê Nguyên -  Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn điện lực Việt Nam phát biểu tại Đại hội 

Thay mặt BTV Đoàn thanh niên EVN, Đ/c Nguyễn Lê Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn thanh niên EVNGENCO1 trong nhiệm kỳ vừa qua và kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, với việc mở rộng các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, Đ/c cũng đưa ra những gợi ý một số nội dung quan tâm triển khai thực hiện để tham khảo, vận dụng, góp phần làm tốt hơn nữa công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới: 

Thứ nhất: đẩy mạnh công tác rèn luyện đoàn viên phấn đấu để trở thành người cán bộ, người lao động chuyên nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, say mê công tác, hết lòng vì công việc, không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng làm việc và tác phong công nghiệp, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cống hiến hết mình cho tổ chức đoàn và Tổng Công ty.

Hai là: Hoạt động đoàn cần bám sát nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và Tập đoàn giao để đảm bảo hoạt động đoàn vừa sát thực tế và đỏi hỏi của hoạt động sản xuất, vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác phong trào, đặc biệt là tăng cường khả năng đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm mục tiêu bảo đảm giải quyết công việc chuyên môn kịp thời, đạt hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức đoàn cũng như lợi ích thiết thực cho Tổng Công ty. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên, nâng cao uy tín của tổ chức đoàn, tạo niềm tin của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị đối với thanh niên. Trọng nhiệm kỳ 2021-2026 của Đoàn Tổng Công ty, Đoàn Thanh niên Tập đoàn giao chỉ tiêu cho Đoàn Tổng Công ty mỗi năm có ít nhất 1 Công trình Thanh niên Cấp Đoàn Khối DNTW và 1 công trình cấp TW Đoàn trong cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là: Xung kích, đi đầu trong cải cách thủ chính; luôn phát huy sáng kiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác (đặc biệt là đối với đoàn viên làm việc tại các bộ phận kỹ thuật và khối quản lý). ĐTN Tập đoàn đề nghị ĐTN Genco1 bám sát chủ đề năm của Tập đoàn năm 2021 là: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” để đưa vào chương trình và nghị quyết của Đại hội. Trong tháng 5/2021 ĐTN Tập đoàn sẽ triển khai cuộc thi “Ý tưởng số hóa” trong toàn ngành điện và mong muốn Đoàn TN Tổng Công ty hưởng ứng một cách cao nhất, cụ thể là triển khai đến các Đoàn Thanh niên có đơn vị trực thuộc.

Bốn là: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thể, chính quyền địa phương và các đơn vị đoàn trong Tập đoàn để có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Đoàn.

Năm là: Sau khi tiến hành thành công Đại hội, BCH cần nhanh chóng kiện toàn công tác tổ chức, công tác cán bộ, củng cố sức mạnh tổ chức đoàn để thực hiện tốt những chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra. Đẩy nhanh việc tiếp nhận các tổ chức đoàn của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, BTV Đoàn Tập đoàn rất mong Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty có chủ trương, đường lối và chỉ đạo ĐTN Tổng Công ty để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội và phát triển các cơ sở đoàn mạnh hơn nữa.

Đ/c Nguyễn Lê Nguyên và Đ/c Nguyễn Quang Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVNGENCO1 nhiệm kỳ 2021- 2026 

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Phát điện 1, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 7 đồng chí. 

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã  tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức, phát hành các văn bản, phát thanh,  tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, màn hình led, treo băng rôn, áp phích, infographic… tại trụ sở, nơi làm việc, địa điểm công cộng và các địa điểm phù hợp khác tuyên truyền về Giờ Trái đất, giảm phát thải nhựa với các khẩu hiệu như: “Lên tiếng vì thiên nhiên”, “Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên”, “Chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa: Trách nhiệm của tôi và bạn”, “Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một đảm bảo cho thịnh vượng dài lâu”, “Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai”, “Trồng một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất”… Bên cạnh đó, Công đoàn và đoàn thanh niên Công ty còn phối hợp tổ chức chương trình  đạp xe đạp diễu hành qua các tuyến phố để tuyên truyền cho mọi người dân cùng biết và hưởng ứng… Đây cũng là hoạt động thường niên của đơn vị và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động trong Công ty.

Đoàn diễu hành của Công ty

Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu với những tác động như thời tiết thất thường, khắc nghiệt, sự nóng lên của toàn cầu, đặc biệt là hiện tượng băng tan làm nước biển dâng đang và sẽ đe dọa trực tiếp tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đoàn diễu hành của Công ty

Với mục đích nâng cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất là một chiến dịch thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên khởi xướng, kêu gọi người dân và doanh nghiệp tắt đèn 60 phút, từ 20 giờ 30 phút - 21 giờ 30 ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Chiến dịch được thực hiện lần đầu tiên tại TP. Sydney  vào năm 2007, đến năm 2008, chiến dịch đã lan rộng ra khắp các châu lục trên toàn thế giới. Mục đích của Giờ Trái đất nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng, từ đó làm giảm lượng khí thải dioxit cacbon - gây ra hiệu ứng nhà kính; đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chiến dịch Giờ Trái đất cũng nhằm khẳng định quan điểm cho rằng, mỗi một hành động cá nhân khi được nhân lên trên diện rộng có thể giúp làm thay đổi môi trường sống của chúng ta theo hướng ngày càng tốt hơn.

Một số hình ảnh khác:

 

CBCNV, người lao động Công ty đăng ký, kiểm tra trước khi hiến máu

Đây cũng là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) với thông điệp “Vạn trái tim – một tấm lòng”, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay với Đảng và Nhà nước ứng phó với dịch bệnh COVID-19, và đẩy mạnh phong trào đoàn thi đua, xung kích, tình nguyện tham gia đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.

Đến dự và phát động chương trình “Tuần lễ hồng” EVN năm 2021 có ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long và bà Lương Tố Quyên - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đông đảo CBCNV Công ty.

Ông Nguyễn Đức Thanh – Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long phát biểu tại buổi lễ

Tham gia hiến máu tình nguyện là một hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt máu cho điều trị và cấp cứu bệnh nhân nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai diễn ra hết sức phức tạp. Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Ngô Duy Tân - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV và người lao động QTP hưởng ứng hiến máu tình nguyện, chung tay cùng xã hội kịp thời bổ sung nguồn máu với tinh thần “Lan tỏa yêu thương”.

 Ông Ngô Duy Tân- Bí thư  Đoàn TN QTP phát động ra quân hiến máu

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa -Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Cùng với nỗ lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh luôn quan tâm đến những hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Công ty luôn tích cực hưởng ứng chương trình “ Tuần lễ hồng” do EVN phát động và các chương trình hiến máu trên địa bàn tỉnh, đóng góp hàng trăm đơn vị máu, cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

 Đ/c Ngô Sinh Nghĩa- Tổng Giám đốc QTP phát biểu tại lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, 137 CBCNV, người lao động thuộc các đơn vị và phòng ban, phân xưởng Công ty đã làm thủ tục đăng ký và hiến máu với mong muốn cùng chung một tấm lòng để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống. Kết thúc ngày hội hiến máu, số đơn vị máu hiến nhận được lên tới 130 đơn vị máu.

CBCNV, người lao động QTP hưởng ứng hiến máu tình nguyện

CBCNV, người lao động Công ty đăng ký, kiểm tra trước khi hiến máu

Đây cũng là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) với thông điệp “Vạn trái tim – một tấm lòng”, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chung tay với Đảng và Nhà nước ứng phó với dịch bệnh COVID-19, và đẩy mạnh phong trào đoàn thi đua, xung kích, tình nguyện tham gia đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.

Đến dự và phát động chương trình “Tuần lễ hồng” EVN năm 2021 có ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long và bà Lương Tố Quyên - Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đông đảo CBCNV Công ty.

Ông Nguyễn Đức Thanh – Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long phát biểu tại buổi lễ

Tham gia hiến máu tình nguyện là một hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt máu cho điều trị và cấp cứu bệnh nhân nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai diễn ra hết sức phức tạp. Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Ngô Duy Tân - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV và người lao động QTP hưởng ứng hiến máu tình nguyện, chung tay cùng xã hội kịp thời bổ sung nguồn máu với tinh thần “Lan tỏa yêu thương”.

 Ông Ngô Duy Tân- Bí thư  Đoàn TN QTP phát động ra quân hiến máu

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa -Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Cùng với nỗ lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh luôn quan tâm đến những hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Công ty luôn tích cực hưởng ứng chương trình “ Tuần lễ hồng” do EVN phát động và các chương trình hiến máu trên địa bàn tỉnh, đóng góp hàng trăm đơn vị máu, cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.”

 Đ/c Ngô Sinh Nghĩa- Tổng Giám đốc QTP phát biểu tại lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, 137 CBCNV, người lao động thuộc các đơn vị và phòng ban, phân xưởng Công ty đã làm thủ tục đăng ký và hiến máu với mong muốn cùng chung một tấm lòng để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống. Kết thúc ngày hội hiến máu, số đơn vị máu hiến nhận được lên tới 130 đơn vị máu.

CBCNV, người lao động QTP hưởng ứng hiến máu tình nguyện